۱۳۹۱ خرداد ۱۱, پنجشنبه

خوش خبری به خوانندگان این وبلاگ

http://www.balouch.in/
خوانندگان محترم لطفا این وبلاگ را با این آدرس جدید ببنید کلیه مطالب این وبلاگ به آدرس جدید منتقل 
شده است این وبلاگ مدتی بود از دست رس ما خارج بود .خوشبخانه وبلاگ حذف نشده بود و کلیه مطالب 
به وبلاگ جدید انتقال داده شدند .مقالات و نظرات شما دوستان بطور کامل در وبلاگ جدید موجود است 
به امید روزهای خوب 
زهره بلوچ 
http://www.balouch.in/